Upphandling

Inrednings- &

Upphandlingsrådgivning

Upphandling

Har ni fått uppdraget att upphandla möbler för offentliga miljöer,

skola, förskola, möteslokaler, väntrum, lokaler för vård- och omsorg?


Vi skapar den detaljerade produktspecifikation/varukorg som behövs för att ert förfrågningsunderlag ska bli komplett.

Den kunskap vi har om material, produkter, miljö- och kvalitetskrav får vi genom att ständigt bevaka marknaden samt

noggrant följa de förändringar som sker inom dessa områden.


Nedan följer några exempel på vad vi kan hjälpa er med i upphandlingsarbetet:


Före annonsering:


  • Funktionsanalyser med er myndighets olika verksamheter för att komma fram till vilka möbler som ska upphandlas.
  • Detaljerade beskrivningar av produkterna som myndigheten sedan använder som underlag för specifika krav på varan i förfrågningsunderlaget.
  • Beskrivning av miljö- och kvalitetskrav enligt de senaste kraven och standarderna.


Under upphandlingstiden:


  • Rådgivning gällande frågor och svar främst på produktnivå.
  • Rådgivning vid utvärdering av inkomna anbud.


Efter avtalsskrivning:


  • Uppföljning av den statistik som anbudsgivarna skickar in. Vi utför kontroller på plats hos verksamheter och avtalsleverantörer.