Offentlig sektor

Inrednings- &

Upphandlingsrådgivning

Upphandling

Har ni fått uppdraget att upphandla möbler för offentliga miljöer,

skola, förskola, möteslokaler, väntrum, lokaler för

vård- och omsorg?

Förnyad konkurrensutsättning

Ni har bestämt vilket sortiment som ska upphandlas

men hur ska ni kunna försäkra er om att anbudsgivarna inte offererar andra möbler än vad ni tänkt er?

Avrop från befintligt avtal

Det är ibland tidskrävande att göra avrop från befintliga ramavtal,

finns de produkter som ni önskar köpa med i avtalen?

Nya eller förändrade lokaler

Ni kanske ska få fler medarbetare men vill ändå stanna i era befintliga lokaler, hur finner ni en lösning på det och samtidigt behåller en trivsam arbetsmiljö?

hit