Avrop från befintligt avtal

Inrednings- &

Upphandlingsrådgivning

Avrop från befintligt avtal

Det är ibland tidskrävande att göra avrop från befintliga ramavtal, finns de produkter som

ni önskar köpa med i avtalen? Vill ni ha hjälp med beställningsunderlagen?


Nedan följer några exempel på vad vi kan hjälpa er med:


  • Funktionsanalys, att tillsammans med er arbeta fram ett möbleringsförslag.
  • Skriftligt beställningsunderlag som stämmer överrens med era behov och med ramavtalet.
  • Rådgivning om vilka möbler ni kan avropa för att vara säkra på att ramavtalet följs

och att ingen otillåten direktupphandling sker.