Varför upphandla hållbart?

Inrednings- &

Upphandlingsrådgivning

Miljö

"Grönt” tänk och miljömässig långsiktighet ger en trivsam miljö.


Kvalitet

Funktionella produkter som är testade av t.e.x. RISE - RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

innebär säkerhet och lång hållbarhet.


Socialt ansvar

FN kräver en global, etisk hänsyn gentemot arbetstagare och förhållanden under produktionen. 


Ekonomisk hållbarhet

När offentlig sektor och privat näringsliv upphandlar kvalitets- och miljögodkända produkter ökar möjligheten för återvinning och sparsamhet. Efterhand som det blir lönsamt för tillverkare som miljö- och kvalitetscertifierar sina produkter ökar deras motivering till att designa nya produkter och därmed erbjuda marknaden ett bredare sortiment.

Vi har lång erfarenhet och kunskap om vilka leverantörer som har miljö- och kvalitetscertifierad inredning i sina sortiment.