Varför upphandla hållbart?

Miljö

"Grönt” tänk och miljömässig långsiktighet ger en trivsam miljö.

 

Kvalitet

Funktionella produkter som är testade av till exempel SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut

innebär säkerhet och lång hållbarhet.

 

Socialt ansvar

FN kräver en global, etisk hänsyn gentemot arbetstagare och förhållanden under produktionen.

 

Ekonomisk hållbarhet

Genom att upphandla kvalitets- och miljögodkända produkter ökar möjligheten för återvinning och sparsamhet.

Tillverkarna som miljö- och kvalitetscertifierar sina produkter får då ökade resurser till nya uppfinningar och kan erbjuda ett bredare sortiment.

Vi har lång erfarenhet och kunskap om vilka leverantörer som har miljö- och kvalitetscertifierad inredning i sina sortiment.